Защо да изберете Поморие

За Поморие

Поморие е третият по големина град по Черноморието след Варна и Бургас и един от основните му отрасли е туризма. Притежава отлични дадености за почивка на море в комбинация с разглеждане на исторически забележителности. Със своите 9 километра, източният плаж на Поморие е най-дългият по Южното Черноморие. Местоположението на града в близост до Поморийско езеро предоставя възможности и за разходка по екопътека, както и наблюдение на редки прелетни птици. 

В два специализирани санаториума и някои спа хотели се предлагат кални бани с лиманна кал и луга от Поморийско езеро. Това привлича хиляди посетители целогодишно, тъй като калта има лечебно влияние върху множество заболявания.

Градът е притегателен и за ценителите на виното – тук има няколко винарни, които организират вечеря с дегустация. През лятото, на площада в центъра, се провежда и винен фест.

Като цяло Поморие е предпочитано място от семейства с деца, тъй като е спокоен курорт.

Забележителности

Освен архитектурния резерват “Стари Поморийски къщи”,  в  град Поморие има много забележителности, които туристите трябва да посетят – това са  църквите “Преображение Христово”  / с ценен иконостас и икони от 18-19 век/ и “Успение Богородично’.  Поморисйкият манастир “Св. Горги Победоносец”  е със запазен каменен релеф на Св. Георги.

В дома, където е живял  поетът Пейо Яворов има музейна сбирка, а край морето,  на т. нар. Яворови скали,  има негов паметник.

В историческия музей    може да се проследи историята на града и региона от праисторичски времена. Там са представени предмети от бита, както и праисторичекса керамика от халколита, както и каменни котви от късната бронзова епоха. Интерес представляват и намерените огромни кости пред нос Кротиря, които принадлежат на мастодонти, измрели през ледниковата епоха.

Древното име на Поморие е Анхиало. Голяма част от находките от късната бронзова епоха дават основание да се предполага, че градът е възникнал като тракийско селище още от този ранен период.  Античният римски град пък се намира в местността “Палеокастро”.  Артефакти за това се намират във зала 2 на музея.

В трета зала могат да се видят части от  античния водопровод на града , оброчни плочи и  надписи, посветени на Аполон. От средновековния период пък са  изложени сечива, керамика, кръстове и украшения.

Представените  в зала номер 4 монети от Анхиало, Месамбрия, Деултум и Марцианопол, както и тракийски, македонски, римски, византийски, старобългарски и османски монети, говорят за оживената търговия на града. Там са изложени и  няколко старопечатни издания.

Манастирът “Свети Георги Победоносвц”  е действащ мъжки манастир и  е забележителен паметник на архитектурата от Възраждането.  На това място е имало тракийско  светилище, за което говори  запазеният каменен релеф с образа на тракийски коннник. По време на византийската епоха тук се е издигала християнска обител.  Сегашната църква на манастира е издигната  през 1856 година, със средства на местното християнско население.  Интерес представлява и каменната икона на Свети Георги, намираща се над входа на църквата.

Друга забележителност в морския град е музеят на солта, който е открит пред 2002 година.  Той е единственият в България и Иточна Европа специализиран музей за производство на сол, чрез слънчево изпарение на морска вода. Посетителите могат да видят на живо всички технологични операции.  

Поморийско езеро съхранява уникална солена екосистема със специфичен растителен и животински свят. Разположението по големия миграционен път на птиците Via Pontica определя голямото им разнообразие – 269 вида! От хилядолетия в района хармонично съжителстват човешки дейности и съхранена природа. Центъра е разположен в гр. Поморие на брега на Поморийско езеро до Музея на Солта и предлага:

Поморийско езеро е защитена местност от 2001 г., а високата му природна стойност е оценена и на международно ниво с включването му в Списъка на влажните зони с международно значение (Рамсарско място) и общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Друга забележителност на  град Поморие, която туристите не трябва да пропуска,  е античната куполна гробница, която е призната за паметник на културата.  Тя се намира под насипа на  надгробна могила с кръгла камера с диаметър 11.6  м и височина 5.5 м.  Гробинцата е открита през 1888 година и представлява оригинално антично съоръжение, единствено на Балканския полуостров.  Смята се, че става дума  за мавзолей на богата анхиалска фамилия, където периодично са се извършвали религиозни ритуали.

Най-старата постройка в града , градена през 1763-1764 година е църквата “Преображение Господне” . Тя е изградена на мястото на малък храм, съществуващ още от 9 в. Това е трикорабна  църква с дъсчени тавани.  Постройката е  изградена изцяло от камък.  Иконостасът е изработен изцяло от дърворезба с флорални мотиви.  Под иконата на Исус Христос се намира аязмо със светена вода, извираща от каменна плоча.

Оригиналният архитектурен план  и богатата украса прави църквата униканла – тя също  е обявена за паметник на културата.